Confidențialitatea

Grupul a luat toate măsurile necesare și a stabilit proceduri interne specifice pentru a asigura confidențialitatea informațiilor cu caracter personal, după cum este definit în lege.

De asemenea, obligația de a păstra confidențialitatea îi privește și pe consultanți și alți parteneri din exterior și rămâne în vigoare chiar și după încheierea obligațiilor contractuale.